امتحانات
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
آقای اسماعیل شمسایی
مسئول  امتحانات
تلفن مستقیم : 36222278
تلفنخانه :       36222255 
داخلی : 131
جنب ساختمان اندیشه 
خانم بهناز کریمی
کارشناس امتحانات
تلفن مستقیم : 36222275
تلفنخانه :       36222255
داخلی : 134
جنب ساختمان اندیشه
بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما