کارشناسان کتابخانه
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
خانم زهرا مجاوری
کارشناس کتابداری
تلفن مستقیم : 36222271
تلفنخانه :       36222255
داخلی : 240
ساختمان غدیر قسمت کتابخانه
بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما