اطلاعیه ها
سه‌شنبه 30 مرداد 1397 تاریخ های مهم نیمسال اول ۹۷-۹۸
📚تاریخ های مهم نیمسال اول ۹۷-۹۸ (#ترم_پاییز - #مهر ماه )
درخواست #تغییر _رشته و گرایش از ۳ تا ۱۵ شهریور ماه
درخواست #مهمان از ۳ تا ۱۵ شهریور ماه
#ثبت_نام و #انتخاب_واحداز ۱۳ تا ۲۲ شهریور ماه 
درخواست #وام از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام
 درخواست #معرفی_به_استاداز ۱۵ شهریور ماه تا ۷ آذر ماه
#حذف_و_اضافه از ۱۴ تا ۲۵ مهر ماه
تغییر #محل_مرکز_آزمون از ۳ تا ۱۴ آذر ماه
آخرین مهلت ثبت #نمره_میانترم تا ۲۴ دی ماه 
دریافت #کارت_آزمون ( کارت ورود به جلسه )از ۲۶ آذر ماه تا ۲۴ دی ماه
#شروع_امتحانات از ۱ تا ۲۴ دی ماه
روابط عمومی دانشگاه پیام نور شیراز
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر