:.
دوشنبه 9 مهر 1397 تمدید پذیرش غیر حضوری و انتخاب واحد پذیرفته شدگان جدیدالورود ( سال 97)
تمدید پذیرش غیر حضوری و انتخاب واحد پذیرفته شدگان جدیدالورود ( سال 97)
 
1- پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 97 از تاریخ 4/7/97لغایت 11/7/97 تمدید گردید.
2- مهلت انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود کارشناسی و کاشناسی ارشد از تاریخ 10/7/97 لغایت 13/7/97 تمدید شد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر