اطلاعیه ها
جمعه 29 تير 1397  درخصوص زمان ثبت نام مهمانی، معرفی به استاد     مهم درخصوص زمان ثبت نام مهمانی، معرفی به استاد    
    
  
1- ارائه درخواست مهمان دانشجویان تا 30/4/97 امکان پذیر است.
2- ثبت درخواست معرفی به استاد در پیش خوان خدمت و ثبت نمره معرفی به استاد از تاریخ 16/4/97 لغایت 16/5/97 تمدید گردید.
3- امکان درخواست مهمان دانشجویان سایر دانشگاه ها تا تاریخ 15/5/97 تمدید شد.
4- از تاریخ 13/5/97 لغایت 15/5/97 بررسی درخواست های مهمان توسط کاربران مراکز/ واحد ها امکان پذیر است.
5- از تاریخ 13/5/97 لغایت 16/5/97 امکان ثبت انتخاب واحد برای دانشجویان، مراکز، و واحدها فعال است.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر