تحصیلات تکمیلی
 
توصیه به دانشجویان ترم آخر

🔻دانشجویان ترم آخر توجه داشته باشند حتما گزارش "۲۷۲" را از کارشناس رشته یا کاربرارشد گرفته و با دروس گذرانده شده خود چک نموده  و بعد  انتخاب واحد نمایند.
👈 درصورت باقی‌ماندن دروس، کلیه عواقب بر عهده دانشجو خواهد بود.

 
 
 
امتیاز دهی