تحصیلات تکمیلی
 
 
تاریخ های آزمون جامع دکتری نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز شیراز
ردیف
نام رشته
آزمون کتبی
مصاحبه
تاریخ
نام درس
استاد
ساعت شروع
تاریخ
ساعت شروع
1
ریاضی
22 /2/ 97
آنالیز تابعی 2
دکتر سلطانی
9 صبح
24/2/97
9 صبح
مباحثی در آنالیز تابعی
دکتر چشم آور
11 صبح
23/2/97
مباحثی در نظریه عملگرها
دکتر یوسفی
9 صبح
جبرهای باناخ
دکتر ارشاد
11 صبح
2
شیمی
24/2/97
تحلیل آماری نتایج
دکتر توللی
9 صبح
26/2/97
 
9 صبح
شیمی تجزیه پیشرفته
دکتر توللی
11 صبح
25/2/97
روش های حرارتی و سینتیکی درتجزیه
دکتر باعزت
9 صبح
اسپکتروسکوپی تجزیه ای
دکتر باعزت
11 صبح
3
فیزیک
25/2/97
مباحث ویژه در ریاضی و فیزیک
دکتر قرائتی
دکتر فروزانی
9 صبح
26/2/97
14 عصر
اپتیک کوانتومی
دکتر فروزانی
11 صبح
26/2/97
الکترودینامیک کوانتومی
دکتر قناعتیان
9 صبح
ماده چگال 1 و 2
دکتر صادقی
11 صبح
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما