تصاویر
تقدیر و تشکر
بازدید جناب آقای دکتر احمدی از بخش های مختلف دانشگاه
حضور همکاران در مراسم راهپیمایی 13 آبان 97
پل ارتباطی با رییس محترم دانشگاه
اربعین حسینی در دانشگاه
متن تقدیر معاون اموزشی استان
تقدیر وتشکر هفته؟
تبریک خدمت سرپرست محترم دانشگاه پیام نور استان فارس
آلبوم تصویری حضور همکاران در مراسم پیاده روی
مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید
عرض تبریک خدمت سرپرست محترم دانشگاه پیام نور شیراز
 نشست معاون محترم آموزشی پیام نور با اعضاء هیات علمی
 نشست معاون محترم اداری و مالی دانشگاه پیام نور با روسای محترم مراکز و واحدها
 نشست معاون محترم اداری مالی دانشگاه پیام نور با  کارکنان اداری دانشگاه
بازدید معاون محترم اداری،مالی و عمرانی از دانشگاه پیام نور مرکز شیراز
 دیدار استاندار محترم فارس و رییس دانشگاه پیام نور کشور
حضور دانشگاهیان پیام نور شیراز در آیین بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان فارس
تقدیر وتشکر هفته؟
سخن روز؟؟؟
سخن هفته؟؟؟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10