آموزش
 
ثبت نام و انتخاب واحد نيم سال دوم سال تحصيلي 97-98
ثبت نام و انتخاب واحد نيم سال دوم سال تحصيلي 97-98 دانشگاه پيام نور از روز شنبه، اول بهمن ماه آغاز مي شود
آغاز انتخاب واحد نیمسال جدید دانشگاه پيام نور از اول بهمن

.

براساس تقويم آموزشي دانشگاه پيام نور، ثبت نام و انتخاب واحد نيم سال دوم سال تحصيلي جاري از اول بهمن ماه آغاز مي شود و تا هشتم اين ماه ادامه داد.

اين مهلت ثبت نام براي همه دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد است و براساس تقويم آموزشي اين دانشگاه كلاس هاي نيمسال دوم دانشگاه پيام نور از 13 بهمن ماه آغاز مي شود. دانشجويان بايد در اين مدت زمان براساس زمان اعلام شده براي رشته و مقطع دانشگاهي خود به سامانه گلستان دانشگاه پيام نور مراجعه كنند.

 
 
امتیاز دهی