آموزش
 
دانشجوی محترم: با توجه به نزدیکی امتحانات پایان ترم، هر چه سریع تر نسبت به پرداخت شهریه و اخذ گزارش 428 اقدام فرمایید.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور شیراز
 
 
امتیاز دهی