آموزش
 
ثبت درخواست معرفی به استاد در پیش خوان خدمت و ثبت نمره معرفی به استاد از تاریخ 16/4/97 لغایت 16/5/97 تمدید گردید.
2.امکان درخواست مهمان دانشجویان سایر دانشگاه ها تا تاریخ 15/5/97 تمدید شد.
3.از تاریخ 13/5/97 لغایت 15/5/97 بررسی درخواست‌های مهمان توسط کاربران مراکز/ واحد ها امکان‌پذیر است.
4.از تاریخ 13/5/97 لغایت 16/5/97 امکان ثبت انتخاب واحد برای دانشجویان، مراکز، و واحدها فعال است.
ارائه درخواست مهمان دانشجویان تا 30/4/97 امکان‌پذیر است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما