رویداد ها
 
هفتمين دوره جشنواره رويش در دو سطح دانشگاهي و ملي و در دو بخش اصلي رقابتي و غيررقابتي برگزار خواهد شد.
_كانونهاي فرهنگي،هنري،ديني و اجتماعي دانشگاه هاي سراسر كشور.
_جشنواره رويش در اسفند ماه 1397 برگزار مي شود.
_آثار بايستي مربوط به بازه زماني مهرماه 96 تا آذر 97 باشد و در اين مقطع توليد شده باشند.
علاقه مندان جهت شركت در جشنواره به نزديكترين مركز و واحد دانشگاه پيام نور مراجعه نمايند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر