اخبار
 
دوعضو هيئت علمي دانشگاه پيام نوراستان فارس به درجه دانشياري در رشته علوم تربيتي ارتقا يافتند.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور استان فارس، در جلسه اخير هيئت مميزه دانشگاه پيام نور كشور، با ارتقاي آقايان دكتر سعيد طالبي و دكتر احمد رستگار از اعضاي هيئت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور استان فارس به درجه دانشياري موافقت شد.
بنابراين گزارش ،از اين دو عضو هيئت علمي مقالات متعددي درهمايش هاي ملي و بين المللي منتشر شده است. اين اساتيد داراي سوابق علمي،پژوهشي و مسئوليت هاي اجرايي مي باشند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر