اخبار
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور شیراز ، اولین کارگاه آموزشی گلهای آپارتمانی و همچنین چگونگی نگهداری از انواع گونه های کاکتوس ، در محوطه دانشگاه پیام نور شیراز برپا شد.
در این کارگاه آموزشی که به همت کانون محیط زیست و کانون ایثار و شهادت برگزار شد.دانشجویان با نحوه کاشت ، تکثیر و نگهداری انواع کاکتوس ها و گلهای آپارتمانی آشنا شدند.
زهرا بزرگزاده دبیر کانون زیست شناسی دانشگاه پیام نور شیراز گفت: با توجه به گسترش زندگی آپارتمانی هر ساله به تعداد گیاهان آپارتمانی افزوده می گردد و همین مساله باعث برپایی این کارگاه آموزشی شد.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر