اخبار
 
نمايشگاه عكس استكبار ستيزي در سالن قلم دانشگاه پيام نور شيراز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور شيراز ، به همت بسيج دانشجويي شهيد شاهچراغي ، نمايشگاه عكس ''شهيد چمران'' با محوريت امريكا شناسي در ساختمان قلم دانشگاه پيام نور شيرازبرگزار شد.
در اين نمايشگاه كه باهمكاري پايگاه هنر و رسانه ( گروه طراحي) بسيج دانشجويي برگزار شد ، ۲۸ اثر هنري بصورت سياه قلم در معرض ديد اساتيد و دانشجويان قرار گرفت.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر