اخبار
1397/10/10 دوشنبه
نشست شوراي برنامه‎ريزي درسي دانشگاه برگزار شد

.

نشست هماهنگي و برنامه ريزي شوراي آموزشي (نيمسال دوم 98-97 ) دانشگاه پيام نور شيراز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور شيراز ، با حضور سرپرست معاون آموزشي دانشگاه پيام نور استان فارس ، نشست هماهنگي و برنامه ريزي شوراي آموزشي( نيمسال دوم 98-97 ) دانشگاه پيام نور شيراز در سالن ولايت اين دانشگاه برگزار شد.
در اين نشست سعيد مظلوميان سرپرست معاون آموزشي دانشگاه پيام نور استان فارس ضمن تقدير و تشكر از مديران گروه آموزشي و همچنين كارشناسان برنامه ريزي درسي دانشجويان ، بر اهميت ارتقاء كيفي برنامه ريزي درسي در جهت پيشبرد كيفيت آموزشي دانشگاه تاكيد كرد.
مهرداد احمدي سرپرست دانشگاه پيام نور شيراز ضمن تاكيد بر تعامل و همكاري بين مديران گروه و كارشناسان برنامه ريزي درسي ، استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود دانشگاه و همچنين آسيب شناسي و ارتقاء كيفيت برنامه ريزي آموزشي را خواستار شد.
در ادامه نشست شوراي برنامه ريزي درسي دانشگاه پيام نور شيراز به بحث و تبادل نظر پيرامون گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي ، گرايش ها و مقاطع ، برنامه كلاسي ، دروس ارائه شده ، برنامه هفتگي و ...پرداختند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ