اخبار
 
با هدف ارتقاي تقواي فردي و جمعي و احياي ارزش هاي ديني و معنوي پخت و توزيع نذري در دانشگاه پيام نور شيراز انجام شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور شيراز ، همزمان با فرا رسيدن اربعين حسيني و به همت معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه ، حلواي نذري ويژه اساتيد و دانشجويان ، پخت و توزيع شد.
ترويج شعائر الهي و اسلامي با هدف ارتقاي تقواي فردي و جمعي، احياي ارزش هاي ديني و معنوي و ايجاد شور و نشاط به سبك اسلامي از جمله اهداف پخت غذاي نذري در دانشگاه عنوان شده است.
گفتني است تمامي هزينه هاي پخت و توزيع نذري توسط دانشجويان پرداخت شد.

 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر