اخبار
 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور شيراز ، به همت بسيج دانشجويي شهيد شاهچراغي ، تريبون ازاد با موضوع '' تاثير تحريم ها براقتصاد ايران'' در دانشگاه پيام نور شيراز برگزار شد. 

در اين تريبون آزاد دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز در يك فضاي صميمي به بيان ديدگاهها و نظرات خود در خصوص موضوع تحريم ها پرداختند .

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر