اخبار
 
سمينار راهبردهاي مطالعه، مديريت و برنامه ريزي در سالن ولايت دانشگاه پيام نور شيراز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور شيراز، به همت انجمن علمي روانشناسي و علوم تربيتي ، سمينار راهبردهاي مطالعه ،مديريت و برنامه ريزي در سالن ولايت دانشگاه پيام نور شيراز برگزار شد.
خسروي پوريان دبير انجمن علمي روانشناسي و علوم تربيتي هدف از برگزاري اين سمينار را آشنايي دانشجويان با نحوه صحيح مطالعه ، راههاي جلوگيري از اتلاف وقت ، ايجاد انگيزه و همچنين برنامه ريزي و مديريت زمان در فصل امتحانات دانست.
در اين سمينار علمي از اعضاء فعال انجمن علمي روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه پيام نور شيراز تقدير شد و به قيد قرعه به تعدادي از دانشجويان كتابي با موضوع و محوريت

               
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر