اخبار
1398/3/20 دوشنبه
بازديد دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز از خانه سالمندان
بازديد دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز از خانه سالمندان
دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز از خانه سالمندان فرزانگان بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور شيراز ، به همت انجمن علمي روان شناسي و كانون همياران سلامت و با هدف دلجويي از سالمندان ، جمعي از دانشجويان اين دانشگاه از خانه سالمندان فرزانگان شيراز بازديد كردند.
در اين بازديد ، دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز ضمن گفتگو با سالمندان ، از نزديك با زندگي سالمندي و همچنين انواع اختلالات رواني ، شناختي وافسردگي ناشي از اسكان در خانه سالمندان آشنا شدند.
در اين بازديد محبوبه جاويد از اساتيد گروه روان شناسي و علوم تربيتي ، سيده مژگان اسلامي خواه دبير كانون همياران سلامت و سميه خسروي پوريان دبير انجمن علمي روان شناسي و علوم تربيتي دانشجويان را همراهي كردند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir