اخبار
1398/3/20 دوشنبه
بازديد دانشجويان شيرازي از مجموعه زنديه
بازديد دانشجويان شيرازي از مجموعه زنديه
دانشجويان رشته مترجمي زبان انگليسي دانشگاه پيام نور شيراز از مجموعه زنديه شيراز بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور شيراز ، به همت انجمن علمي مترجمي زبان ، جمعي از دانشجويان اين رشته تحصيلي از مجموعه زنديه شيراز بازديد كردند.
در اين بازديد كه با هدف آشنايي با اماكن تاريخي و همچنين مسايل پايه اي تور ليدري برگزار شد ، دانشجويان از مجموعه زنديه ، خانه زينت الملوك، مسجد نصيرالملك و همچنين نارنجستان قوام بازديد كردند.
شيرين عليزاده دبير انجمن علمي مترجمي زبان انگليسي دانشگاه پيام نور شيراز گفت: دوره هاي تور ليدري جهت يادگيري فنون راهنمايي در تورهاي داخلي و خارجي است كه مورد تاييد سازمان گردشگري مي باشد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir