اخبار
1398/3/20 دوشنبه
نشست صميمي كاركنان دانشگاه پيام نور شيراز
نشست صميمي كاركنان دانشگاه پيام نور شيراز
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور شيراز نشست صميمي كاركنان با حضور محمد حسن صيف رييس دانشگاه پيام نور استان فارس و مهرداد احمدي رييس دانشگاه پيام نور شيراز در سالن ولايت دانشگاه برگزار شد.
در اين نشست كاركنان دانشگاه پيام نور شيرازبه بيان ديدگاهها و دغدغه هاي خود در خصوص مسايل مختلف پرداختند و روساي دانشگاه پيام نور استان فارس و مركز شيراز به سوالات كاركنان پاسخ دادند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir