کارشناسان رشته
کارشناسان آموزش
نام و نام خانوادگی
رشته ها
مکان
تلفن تماس
خانم سبیکه محمدی
علوم تربیتی(گرایش مدیریت)
زبان و ادبیات فارسی پیش دبستانی
زبان و ادبیات عرب
ساختمان فجر طبقه همکف
اتاق 110
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :  36222255
داخلی :    161
خانم فاطمه فرهاد نژاد
مترجمی زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی
الهیات و معارف اسلامی(تمام گرایشها)
ساختمان فجر طبقه همکف
اتاق 110
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :   36222255
داخلی :     172  
 آقای سلمان فیجان
روانشناسی
علم اطلاعات و دانش شناسی
راهنمایی و مشاوره
ساختمان فجر طبقه همکف
اتاق108
 
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :   36222255
داخلی :     198  
آقای علیرضا عزیزی
هنر اسلامی(تمام گرایشها)
کتابت و نگارگری(تمام گرایشها)
مرمت بناهای تاریخی
مهندسی شهرسازی
عکاسی-مهندسی معماری
مهندسی معماری
ساختمان فجر طبقه همکف
اتاق105
 
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :   36222255
داخلی :     166  
خانم شاهزاده
حقوق
علوم اجتماعی(پژوهشگری علوم اجتماعی)
ساختمان فجر طبقه همکف
اتاق110
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :   36222255
داخلی :     173 
خانم نرگس کشاورز
حسابداری
علوم ارتباطات اجتماعی(2گرایش)
ساختمان فجر طبقه همکف
 اتاق110
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :   36222255
داخلی :    161 
آقای مقیمی
مدیریت بازرگانی(چندبخشی)
مدیریت جهانگردی(چندبخشی)
مدیریت دولتی(چندبخشی)
مدیریت صنعتی(چندبخشی)
ساختمان فجر طبقه همکف
اتاق108
 
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :   36222255
داخلی :    182 
آقای مهدی علیپور
مهندسی مدیریت اجرایی
مهندسی صنایع(چندبخشی)
مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)
مهندسی رباتیک
ساختمان فجر طبقه همکف
اتاق106
 
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :   36222255
داخلی :    188
آقای کریم یعقوبی
مهندسی برق(تمام گرایشها)
مهندسی شیمی
مهندسی عمران
مهندسی نفت
ساختمان فجر طبقه همکف
اتاق106
 
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :   36222255
داخلی :    189
آقای حسن خوشرو
شیمی(کاربردی)
ریاضی(تمام گرایشها)
فیزیک(تمام گرایشها)مهندسی کشاورزی(تمام گرایشها)
آمار
آمار و کاربردها
زیست شناسی(گرایش عمومی)
زمین شناسی
ساختمان فجر طبقه همکف
اتاق104
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :   36222255
داخلی :    163
مهندسی مکانیک(گرایش حرارت و سیالات)
مهندسی کامپوتر و علوم کامپیوتر
مهندسی پزشکی(2گرایش)
مهندسی متالوژی و مواد-متالوژی صنعتی
مهندسی هوا فضا
مهندسی خودرو
مهندسی مدیریت پروژه
ساختمان فجر طبقه همکف
اتاق106
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :   36222255
داخلی :    185
خانم سمیه زارع
معادلسازی
فراگیر
ساختمان فجر طبقه همکف
اتاق101
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :   36222255
داخلی :    102
خانم مهرنوش زارع
مهندسی کامپوتر(نرم افزار)کاردانی
امورتربیتی
آموزش حرفه و فن
آموزش دینی-عربی
آموزش ریاضی
آموزش زبان انگلیسی
آموزش علوم تجربی
آموزش و پرورش ابتدایی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
تربیت معلم قران کریم
مهندسی تولیدات دامی(ناپیوسته)
تربیت بدنی و علوم ورزشی(برادران و خواهران)
علوم ورزشی(2گرایش)
علوم اقتصادی(نظری)چندبخشی
ساختمان فجر طبقه همکف
اتاق110
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :   36222255
داخلی :    159
 
بيشتر