اطلاعیه ها
يكشنبه 11 آذر 1397 امتحان آزمایشگاه فیزیک یک کلیه گروه ها در روز یکشنبه مورخ 97/09/25 ساعت 10- 8:30 در ساختمان قلم برگزار میشود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر