اطلاعیه ها
چهارشنبه 12 دي 1397 مهلت ثبت درخواست ميهمان و تغيير رشته در دانشگاه پيام نور براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97
مهلت ثبت درخواست ميهمان و تغيير رشته در دانشگاه پيام نور براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 از دوم دي ماه آغاز شده است و تا 30 اين ماه ادامه دارد.
براساس تقويم آموزشي دانشگاه پيام نور مهلت ثبت درخواست ميهمان موقت و دائم يا تغيير رشته و تغيير گرايش در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 از دوم دي ماه آغاز شده است و تا 30 اين ماه ادامه دارد.
كليه دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور به شرط وجود داشتن رشته مورد نظر در دانشگاه مقصد، مي توانند نسبت به ثبت درخواست ميهمان اقدام كنند.
ميهمان موقت به اين معني است كه دانشجو تنها براي ترم پيش رو درخواست مي كند كه در دانشگاه ديگري ميهمان شود. ميهمان دائم نيز به اين معني است كه دانشجو درخواست مي كند كليه ترم هاي باقي مانده از تحصيل خود را در دانشگاه ديگري ميهمان شود.
دانشجويان براي ثبت درخواست ميهمان موقت بايد درخواست خود را به صورت غيرحضوري و در سيستم گلستان دانشگاه پيام نور به نشاني reg.pnu.ac.ir ثبت كنند اما براي ارائه درخواست ميهمان دائم دانشجويان بايد درخواست كتبي خود را به صورت حضوري به دانشگاه مبدا ارائه دهند.
همچنين دانشجويان متقاضي تغيير رشته در دانشگاه پيام نور بايد براي ثبت درخواست خود براي تغيير رشته به صورت حضوري به دانشگاه خود مراجعه كنند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر