اطلاعیه ها
چهارشنبه 12 دي 1397 امتحان مجدد درس آيين نگارش آراءقضايي
با عنايت به خارج از منبع بودن آزمون درس آيين نگارش آراء قضايي با كد درس 1223159 در مورخ 06/10/97 به استحضار مي رساند آزمون مجدد درس فوق در داخل و خارج از كشور در روز دوشنبه مورخ 24/10/97 رأس ساعت11:00 برگزار مي گردد.
شركت دانشجويان مربوطه در آزمون الزامي است.
1. نظر به اينكه آزمون مورخ 06/10/97 ملاك سنجش دانشجو در درس فوق نمي باشد، لذا نمره اول دانشجو باطل بوده و كليد درس فوق در سامانه گلستان غيرقابل قابل مشاهده شده است. از اينرو تصحيح و ثبت پاسخنامه دوم الزامي است.
2.دانشجوياني كه به هر دليلي در امتحان قبلي حضور نداشته اند نيز مي توانند در آزمون مجدد اين درس شركت نمايند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر