اطلاعیه ها
سه‌شنبه 18 دي 1397 شرط پذيرش مقاله دانشجويان پيام نور براي دفاع از رساله دكتري
معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نور اعلام كرد: با عنايت به سوالات و مراجعات مكرر اساتيد و دانشجويان محترم در خصوص شرط ارائه حداقل يك مقاله علمي - پژوهشي مورد تأييد وزارتين و يا مقاله ISI موجود در ليست JCR جهت صدور مجوز دفاع از رساله دكتري، پيرو مكاتبات قبلي اين معاونت در اين خصوص، حسب تنوير موضوع به استحضار مي-رساند موضوع چاپ مقالهonline به صورت الكترونيكي و يا كاغذي واجد شماره صفحه بودن مقاله مي¬باشد. لذا بديهي است كليه دانشجويان داراي مقاله online كه مقاله ايشان داراي شماره صفحه است، از شرايط دفاع از رساله دكتري برخوردار مي¬باشند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر