اطلاعیه ها
سه‌شنبه 18 دي 1397 اطلاعيه:امتحان مجدد درس آيين نگارش آراءقضايي
با عنايت به خارج از منبع بودن آزمون درس آيين نگارش آراء قضايي با كد درس 1223159 در مورخ 06/10/97 به استحضار مي رساند آزمون مجدد درس فوق در داخل و خارج از كشور در روز دوشنبه مورخ 24/10/97 رأس ساعت11:00 برگزار مي گردد.
شركت دانشجويان مربوطه در آزمون الزامي است.
1. نظر به اينكه آزمون مورخ 06/10/97 ملاك سنجش دانشجو در درس فوق نمي باشد، لذا نمره اول دانشجو باطل بوده و كليد درس فوق در سامانه گلستان غيرقابل قابل مشاهده شده است. از اينرو تصحيح و ثبت پاسخنامه دوم الزامي است.
2.دانشجوياني كه به هر دليلي در امتحان قبلي حضور نداشته اند نيز مي توانند در آزمون مجدد اين درس شركت نمايند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر