اطلاعیه ها قدیمی
1397/11/6 شنبه
زمان ثبت نام وامهاي دانشجويي

.

مان ثبت نام وام هاي دانشجويي در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 توسط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم اعلام شد، ثبت نام وام شهريه از 21 بهمن 97 آغاز و تا 27 اسفند 97 ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، صندوق رفاه در اطلاعيه اي اعلام كرد: تقويم زمانبندي تسهيلات رفاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 با اولويت دانشجويان مستعد كم بضاعت اعلام شد.

براي تسريع در پرداخت ليست وام و واريز هرچه سريع تر آن ها نسبت به ارسال تعداد محدود و تائيد معاونت ليست ها در اسرع وقت براي هريك از وام ها اقدام شود.

سامانه دانشجويي (پرتال) براي ثبت تقاضاي دانشجويان تا پايان نيمسال تحصيلي فعال است. ضروري است تمام متقاضيان نسبت به ثبت تقاضاي خود در سامانه اقدام كنند.

با توجه به سياست هاي جديد صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم در سال تحصيلي 98-97 دانشجويان دانشگاه هاي آزاد، غيرانتفاعي، و علمي و كاربردي مطابق نيمسال جاري جهت دريافت وام شهريه به بانك طرف تعهد صندوق رفاه وزارت علوم معرفي و صرفا از طريق اين بانك وام شهريه را دريافت مي كنند.

ثبت نام متقاضيان در پرتال و تاييد آن از سوي دانشگاه و طي ليست به صندوق ارسال خواهد شد و پس از تاييد ليست توسط صندوق، دانشجويان براي تشكيل پرونده حداكثر يك ماه فرصت دارند و به بانك طرف تعهد صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مراجعه كنند. (جهت كسب اطلاعات بيشتر به شيوه نامه اجرايي و بخشنامه هاي مربوطه مراجعه فرماييد) قابل ذكر است دانشجوياني كه در نيم سال اول سال تحصيلي 98-97 نسبت به تشكيل پرونده و دريافت وام شهريه از بانك مذكور اقدام كرده اند در اولويت پرداخت وام هستند. همچنين دانشجوياني كه صرفا از وام شهريه بانك مذكور استفاده مي كنند نيازي به ارائه سند تعهد محضري به صندوق رفاه ندارند.

ثبت سقف وام شهريه بانك طرف تعهد صندوق، براي تمامي مقاطع تحصيلي الزامي است.

دانشجوياني كه در نيم سال گذشته به بانك معرفي شده و تشكيل پرونده داده اند نيازي به مراجعه مجدد به شعب بانك ندارند و صرفا درخواست خود را به دانشگاه ارائه كنند.
 
رديف
 
نوع وام
 
تاريخ فعال شدن سامانه فاز 2 (ثبت نام تقاضاي وام)
 
تاريخ بسته شدن سامانه فاز 2
 
توضيحات
 
1
 
تحصيلي
 
97.11.21
 
97.12.15
 
لازم به ذكر است به علت تراكم پرداخت ليست هاي وام در پايان سال، پرداخت وام تا پايان سال 97 به دانشگاه هايي امكان پذير است كه ليست خود را تا تاريخ 5 اسفند ماه ارسال كنند در غير اين صورت پرداخت وام به سال 98 موكول خواهد شد. اعتبارات وام هاي تحصيلي، ضروري و شهريه به صورت تخصيصي و مابقي به صورت متمركز خواهد بود.
 
2
 
ساير وام ها (ضروري، مسكن، وديعه مسكن، زيارت، ازدواج و ...)
 
97.11.21
 
97.12.15
 

 
3
 
شهريه (دانشگاه هاي دولتي و پيام نور)
 
97.11.21
 
97.12.15
 

 
4
 
تحصيل ويژه دكتري (صندوق)
 
97.11.21
 
97.11.15
 
دانشجوياني كه در بانك طرف تعهد صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تشكيل پرونده داده اند و حداقل يك بار از آن بانك وام دريافت كرده اند صرفا مي توانند از وام تحصيلي ويژه دكتري بانك استفاده نمايند.
 
5
 
تحصيلي ويژه دكتري (بانك طرف تعهد وزارت علوم
 
97.10.22
 
97.11.30
 

 
6
 
ضروري ويژه دكتري
 
97.11.21
 
97.12.15
 
پرداخت وام ضروري ويژه دكتري به دانشجويان ورودي 96 و ماقبل در سنوات مجاز تحصيلي امكان پذير است و در اين نيمسال به دانشجويان ورودي 97 پرداخت نمي شود.
 
7
 
شهريه بانك طرف تعهد وزارت علوم (دانشگاه هاي آزاد، علمي كاربردي و غيرانتفاعي)
 
97.11.21
 
97.12.27
 
ثبت نام متقاضيان در پرتال و تاييد آن از سوي دانشگاه و طي ليست به صندوق ارسال خواهد شد و پس از تاييد ليست توسط صندوق، دانشجويان براي تشكيل پرونده حداكثر يك ماه فرصت دارند و به بانك طرف تعهد صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مراجعه كنند. (جهت كسب اطلاعات بيشتر به شيوه نامه اجرايي و بخشنامه هاي مربوطه مراجعه فرماييد) قابل ذكر است دانشجوياني كه در نيم سال اول سال تحصيلي 98-97 نسبت به تشكيل پرونده و دريافت وام شهريه از بانك مذكور اقدام كرده اند در اولويت پرداخت وام هستند. همچنين دانشجوياني كه صرفا از وام شهريه بانك مذكور استفاده مي كنند نيازي به ارائه سند تعهد محضري به صندوق رفاه ندارند.

ثبت سقف وام شهريه بانك طرف تعهد صندوق، براي تمامي مقاطع تحصيلي الزامي است.

دانشجوياني كه در نيم سال گذشته به بانك معرفي شده و تشكيل پرونده داده اند نيازي به مراجعه مجدد به شعب بانك ندارند و صرفا درخواست خود را به دانشگاه ارائه كنند.
 
8
 
بنياد علوي
 
97.11.02
 
97.11.22
 
تاييد و ارسال ليست وام بنياد علوي به دانشجويان روزانه و شبانه دانشگاه هاي دولتي، آموزشكده ها و دانشگاه هاي پيام نور در زمان تعيين شده (مجرد 6.000.000 ريال و متاهل 8.000.000 ريال)
 


نكات ضروري مربوط به دريافت مستندات و ارسال ليست ها

1-با توجه به اينكه ارسال ليست به حوزه معاونت مالي صندوق منوط به تاييد مدارك تمام متقاضيان در ليست است، عدم بارگذاري مستندات و مدارك لازم حتي براي يك نفر منجر به تاخير در پرداخت وام ساير متقاضيان مي شود، لذا لازم است مستندات با دقت كنترل و از ارسال اسامي متقاضيان با كمبود مستندات جدا خودداري شود.

2-مدارك لازم جهت اسكن و الصاق در پرونده دانشجويان متقاضي هر يك از وام ها در بخش راهنمايي تسهيلات پايگاه اطلاع رساني صندوق قرار گرفته است لذا جهت تسريع در امر پرداخت، ضروري است ثبت تقاضاي وام با الصاق مدارك مونرد نياز صورت پذيرد.

3-پرداخت وام به دانشجويان تا يك ترم اضافه بلامانع خواهد بود.

4-دانشجوياني كه از طريق ثبت نام در سايت ستاد عتبات دانشگاهيان، به عتبات مشرف شده اند مي توانند با ارائه مستندات در صورت تاهل مبلغ 15.000.000 ريال و در صورت تجرد مبلغ 10.000.000 ريال وام دريافت نمايند. در غير اين صورت با ارائده رواديد ممهور به مهر خروج از كشور مي توانند از وام زيارت عتبات به مبلغ 7.000.000 ريال استفاده كنند.

نحوه توزيع اعتبارات

1-اعتبارات وام هاي تحصيلي، ضروري و شهريه به صورت يك مرحله اي توزيع مي شود و افزايش اعتبار در صورت وجود اعتبار مازاد و عدم جذب آن از سوي دانشگاه ها و پس از اعلام نياز كتبي از سوي دانشگاه متقاضي ميسر خواهد بود.

2-اعتبار وام تحصيلي، ضروري و شهريه به صورت تخصيصي در سيستم اتوماسيون (بخش اعتبارات مراكز آموزش عالي) قابل مشاهده است.

3-اعتبارات ساير وام ها به صورت متمركز تخصيص داده خواهد شد.

حداكثر تعداد ليست براي وام

1-وام ويژه دكتري حداكثر 2 ليست

2-وام تحصيلي حداكثر 4 ليست (3 ليست ترم عادي و يك ليست ترم اضافه) در كل نيمسال

3-وام شهريه حداكثر 3 ليست(2 ليست ترم عادي و يك ليست ترم اضافه) در كل نيمسال

تذكر: از همكاران ادارات رفاه تقاضا مي شود بستن ليست هاي وام را به روزهاي آخر فرصت مجاز موكول نكنند و حتي الامكان در روزهاي آغازين بازه زماني نسبت به ثبت تقاضاها و تاييد معاونت دانشجويي اقدام نمايند تا صندوق رفاه بتواند با برنامه ريزي نسبت به پرداخت وام ها تا پايان مهلت مقرر اقدام كنند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ