اطلاعیه ها
دوشنبه 15 بهمن 1397 تمديد مهلت زمان ثبت نام و انتخاب واحد و مهماني نيمسال دوم 97
زمان ثبت نام و انتخاب واحد از تاريخ 97/11/17 الي 97/11/23 در سامانه گلستان تمديد شد.
شايان ذكر است مهلت ثبت و درخواست مهماني نيمسال جاري مجددا از تاريخ 97/11/23 الي 97/12/02 فعال مي گردد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر