اطلاعیه برگزیده
1398/2/4 چهارشنبه
ارزشیابی استاید
امکان ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان از تاریخ 1/2/98 الی 1/3/98

.

امکان ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان از تاریخ 1/2/98 الی 1/3/98 در سیستم گلستان فراهم گردیده است 

فایل راهنما 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ