اطلاعیه برگزیده
1398/7/30 سه‌شنبه
شرايط پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به حافظان قرآن كريم در دانشگاه پيام نور
شرايط پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به حافظان قرآن كريم در دانشگاه پيام نور

.

شرايط پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به حافظان قرآن كريم در دانشگاه پيام نور

واجدين شرايط دريافت وام
1- دانشجوياني كه داراي گواهي حفظ قرآن كريم از معاونت قرآني سازمان اوقاف و امورخيريه، سازمان دارالقرآن كريم و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي 5 سال گذشته مي باشند.
2- دانشجوياني كه در رشته هاي حفظ مرحله كشوري جشنواره هاي قرآن و عترت دانشگاه پيام نور حد نصاب امتياز را كسب مي نمايند. (حد نصاب براي برادران 75 و خواهران 70 مي باشد)
تبصره: حدنصاب امتياز كسب شده حداكثر از جشنواره نوزدهم تاكنون معتبر است.
3- دانشجوياني كه موفق به كسب مقام اول تا سوم در ديگر رشته هاي جشنواره كشوري قرآن و عترت دانشگاه پيام نور گردند.
4- دانشجوياني كه فاقد گواهي حفظ قرآن كريم از سازمان هاي مذكور باشند و يا در جشنواره قرآن و عترت شركت نداشته اند لازم است با معرفي استان مربوطه در آزمون داخلي دانشگاه شركت نموده و در صورت كسب امتياز لازم از مزاياي وام بهره مند گردند.
لازم است اين دانشجويان از طريق استان ها به اداره كل فرهنگي و فوق برنامه سازمان مركزي معرفي شوند.
5- دانشجويان و فعالان قرآني كه داراي طرح، ابتكار، ايده و فعاليت ويژه اي در زمينه قرآن و عترت باشند.(با تاييد اداره كل فرهنگي و فوق برنامه)
6- دانشجوياني كه اقدام به تاسيس كانون قرآن و عترت در مركز و يا واحد خود نمايند و يكسال فعاليت موثر داشته باشند. (با تاييد اداره كل فرهنگي و فوق برنامه)
فرآيند اعطاي وام
- فرآيند اعطاي وام بدين شرح مي باشد كه پس از احراز شرايط توسط مديريت فرهنگي استان، مدارك مربوطه براي تاييد نهايي به اداره كل فرهنگي و فوق برنامه ارسال مي شود و پس از آن فرد متقاضي توسط معاون محترم فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي به صندوق قرض الحسنه دانشگاه معرفي مي شود.
- اخذ مجدد وام مذكور توسط واجدين شرايط در سال هاي آتي منوط به تامين اعتبار مربوطه خواهد بود كه متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد.
ميزان اختصاص وام
رديف نوع فعاليت ميزان وام
1 حافظان 1 تا 5 جزء(با اولويت جزء 30) 50.000.000ريال
حافظان 5 تا 15 جزء 100.000.000 ريال
2 حافظان 15 تا 30 جزء 200.000.000ريال
3 نفرات اول جشنواره قرآن و عترت دانشگاه(غير از حفظ) 200.000.000ريال
4 نفرات دوم جشنواره قرآن و عترت دانشگاه(غير از حفظ) 150.000.000ريال
5 نفرات سوم جشنواره قرآن و عترت دانشگاه(غير از حفظ) 100.000.000 ريال
6 ميزان اختصاص وام به دانشجويان و فعالان قرآني داراي طرح، ابتكار، ايده و فعاليت ويژه اي در زمينه قرآن و عترت(موضوع بندهاي 5 و 6) 100.000.000 ريال
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ