اطلاعیه برگزیده
1399/4/11 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی تغییر شیوه از آموزشی و پژوهشی به آموزش محور
متقاضی تغییر شیوه از آموزشی و پژوهشی به آموزش محور

.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی تغییر شیوه از آموزشی و پژوهشی به آموزش محور

  • دانشجویان ورودی 96 متقاضی تغییر شیوه که فقط یک عنوان درس با پایان نامه دارند به شرط داشتن حداقل معدل کل 14 می توانند درخواست تغییر شیوه خود را در اسرع وقت به تحصیلات تکمیلی ارائه دهند تا بررسی لازم صورت گیرد.

  • دانشجویان ورودی 97 متقاضی تغییر شیوه درصورتی می توانند آموزش محور شوند که حداقل یک نیمسال از اخذ پایان نامه آنهاگذشته، پس از رضایت کتبی از اساتید راهنما و مشاور خود و موافقت گروه آموزشی - پژوهشی استان می توانند درخواست خود را به تحصیلات تکمیلی ارائه دهند تا بررسی و اقدام مقتضی صورت گیرد. لازم به ذکر است که پایان نامه اخذ شده برای این دسته از دانشجویان حذف نمی شود و شهریه ثابت و متغیر پایان نامه اخذ می گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر