اطلاعیه ها
1398/2/8 يكشنبه
آغاز انتخاب محل آزمون پايان ترم دانشجويان پيام نور
آغاز انتخاب محل آزمون پايان ترم دانشجويان پيام نور

.

دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور سراسر كشور در صورت تمايل مي توانند محل آزمون پايان ترم خود را از تاريخ 7 ارديبهشت الي 24 ارديبهشت، شهر ديگري غير از دانشگاه محل تحصيل ،انتخاب فرمايند.
انتخاب محل آزمون دانشجويان از طريق سيستم گلستان قابل انجام است و نيازي به مراجعه حضوري دانشجو به دانشگاه نمي باشد.
انتخاب محل آزمون صرفا مخصوصا دانشجوياني است كه متقاضي آزمون در دانشگاه پيام نور شهر ديگري غير از محل تحصيل خود مي باشند و ساير دانشجويان نيازي به تعيين محل آزمون ندارند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ