اخبار
1398/3/20 دوشنبه
بازديد دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز از خانه سالمندان
بازديد دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز از خانه سالمندان

.

دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز از خانه سالمندان فرزانگان بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور شيراز ، به همت انجمن علمي روان شناسي و كانون همياران سلامت و با هدف دلجويي از سالمندان ، جمعي از دانشجويان اين دانشگاه از خانه سالمندان فرزانگان شيراز بازديد كردند.
در اين بازديد ، دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز ضمن گفتگو با سالمندان ، از نزديك با زندگي سالمندي و همچنين انواع اختلالات رواني ، شناختي وافسردگي ناشي از اسكان در خانه سالمندان آشنا شدند.
در اين بازديد محبوبه جاويد از اساتيد گروه روان شناسي و علوم تربيتي ، سيده مژگان اسلامي خواه دبير كانون همياران سلامت و سميه خسروي پوريان دبير انجمن علمي روان شناسي و علوم تربيتي دانشجويان را همراهي كردند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ