اخبار
1398/3/20 دوشنبه
بازديد دانشجويان شيرازي از مجموعه زنديه
بازديد دانشجويان شيرازي از مجموعه زنديه

.

دانشجويان رشته مترجمي زبان انگليسي دانشگاه پيام نور شيراز از مجموعه زنديه شيراز بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور شيراز ، به همت انجمن علمي مترجمي زبان ، جمعي از دانشجويان اين رشته تحصيلي از مجموعه زنديه شيراز بازديد كردند.
در اين بازديد كه با هدف آشنايي با اماكن تاريخي و همچنين مسايل پايه اي تور ليدري برگزار شد ، دانشجويان از مجموعه زنديه ، خانه زينت الملوك، مسجد نصيرالملك و همچنين نارنجستان قوام بازديد كردند.
شيرين عليزاده دبير انجمن علمي مترجمي زبان انگليسي دانشگاه پيام نور شيراز گفت: دوره هاي تور ليدري جهت يادگيري فنون راهنمايي در تورهاي داخلي و خارجي است كه مورد تاييد سازمان گردشگري مي باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ