اخبار
1398/4/17 دوشنبه
حضوركاركنان دانشگاه پيام نور شيراز در طرح ملي كنترل فشارخون
حضوركاركنان دانشگاه پيام نور شيراز در طرح ملي كنترل فشارخون

.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور شيراز ، كاركنان دانشگاه پيام نور در طرح ملي بسيج كنترل فشارخون شركت كردند.
اين طرح در طي ۲ مرحله انجام مي شود كه در مرحله اول اطلاع رساني، فرهنگ سازي و آموزش مدنظر قرار گرفته و از ۱۷ خرداد تا ۱۵ تير براي غربالگري پيش بيني شده است.
اين طرح با همكاري تمامي پايگاه هاي درماني و بهداشتي استان فارس انجام مي شود و طبق برنامه ريزي انجام شده پيش بيني انجام فشار خون ۱ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر در استان صورت گرفته است.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ