اخبار
1398/11/23 چهارشنبه
حضور دانشگاهيان پيام نور فارس در مراسم پرشكوه راهپيمايي ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸- شيراز
حضور دانشگاهيان پيام نور فارس در مراسم پرشكوه راهپيمايي ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸- شيراز

.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ