تحصیلات تکمیلی
1397/10/18 سه‌شنبه
پذیرش مقاله دانشجویان پیام نور برای دفاع از رساله دکتری 
شرط ارائه حداقل یک مقاله علمی - پژوهشی

پذیرش مقاله دانشجویان پیام نور برای دفاع از رساله دکتری   

   معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: با عنایت به سوالات و مراجعات مکرر اساتید و دانشجویان محترم در خصوص شرط ارائه حداقل یک مقاله علمی - پژوهشی مورد تأیید وزارتین و یا مقاله ISI موجود در لیست JCR جهت صدور مجوز دفاع از رساله دکتری، پیرو مکاتبات قبلی این معاونت در این خصوص، حسب تنویر موضوع به استحضار می-رساند موضوع چاپ مقالهonline به صورت الکترونیکی و یا کاغذی واجد شماره صفحه بودن مقاله می¬باشد. لذا بدیهی است کلیه دانشجویان دارای مقاله online که مقاله ایشان دارای شماره صفحه است، از شرایط دفاع از رساله دکتری برخوردار می¬باشند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir