اطلاعیه ها
1401/11/22 شنبه
بيانيه شوراي هماهنگي بسيج اساتيد، كاركنان و دانشجويي دانشگاه پيام نور استان فارس
بيانيه دانشگاه پيام نور استان فارس در محكوميت اقدام پارلمان اروپا در تروريستي خواندن سپاه
بيانيه شوراي هماهنگي بسيج اساتيد، كاركنان و دانشجويي دانشگاه پيام نور استان فارس در محكوميت اقدام پارلمان اروپا در تروريستي خواندن سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي و هتك حرمت حزب افراط گراي سوئدي نسبت به قرآن كريم:

🔸 قلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿آل عمران، 119﴾
بي شك اقدام پارلمان اروپا در تحريم بر عليه مجموعه سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي - به عنوان نهادي ضد تروريسم- و اقدام حزب افراط گراي اسلام ستيز سوئد - كه مدعي آزادي بيان هستند- عليه هتك حرمت به كتاب آسماني بيش از يك و نيم ميليارد مسلمان، از سر استيصال و ناكامي در حمايت و پشتيباني از اغتشاشات اخير در ايران اسلامي است كه در ادامه جنگ تركيبي دشمن طراحي و اجرا شده است. اين گونه اقدامات كه مصداق بارزي از نفرت پراكني و ترويج خشونت است ضمن اينكه هيچ نسبتي با آزادي بيان و عقيده مدعيان آن نداشته، نشانگر زبوني و حقارت گردانندگان آن و به علاوه بيانگر اقدام دقيق و اثرگذار نظام جمهوري اسلامي در كشف و خنثي سازي مجموعه اقدامات امنيتي، اقتصادي، رواني دشمن در فضاي جنگ تركيبي اخير است؛ از اين رو بسيج اساتيد، كاركنان و دانشجويي دانشگاه پيام نور استان فارس ضمن تشكرو قدرداني از مجموعه اقدامات سپاه در حوزه هاي مختلف نظامي، اقتصادي و جهادي، اين گونه اقدامات وقيحانه و بي شرمانه را نشان تروريسم دولتي گردانندگان آن دانسته و همنوا با آحاد ملت ايران خواستار اقدام دقيق و اثرگذار دولت، مجلس انقلابي و دستگاه ديپلماسي كشور مي باشد.
 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir