اطلاعیه ها
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور:
قابل توجه داوطلبان پذیرفته شده در دانشگاه پیام نور ورودی مهرماه 1400
دکتر مظلومیان معاون استان اعلام کرد
دانشجویان علاقمند به فعالیت در نشریات دانشجویی در دانشگاه پیام نور فارس با نحوه اخذ مجوز فعالیت، راه اندازی نشریه ،قوانین و مقررات حقوقی نشریات و اصول خبرنویسی آشنا شدند.
نودانشجویان