اخبار
1398/12/6 سه‌شنبه
مناظره انتخابات
مناظره انتخابات

مناظره انتخاباتی در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

برنامه مناظره انتخاباتی سه تن از کاندیداهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به میزبانی تشکل های دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز در این مرکز دانشگاهی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور شیراز در این برنامه آقایان جعفر قادری(اصولگرا)، سید اسماعیل حسینی(مستقل) و سید آیت اله رزمجو (اصلاح طلب) در این مناظره به مباحثی از جمله فعالیت های اقتصادی خود در حال و آینده و همچنین هزینه های انتخابات خود در این دوره با مناظره نشستند.

نامبردگان در خصوص راهبردهای کلی سیاست های داخلی و خارجی و هم چنین در خصوص برجام ، پذیرش و یا عدم پذیرش FATF  و پیامدهای آن نیز مباحثی را مطرح نمودند.

مناظره انتخاباتی در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

برنامه مناظره انتخاباتی سه تن از کاندیداهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به میزبانی تشکل های دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز در این مرکز دانشگاهی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور شیراز در این برنامه آقایان جعفر قادری(اصولگرا)، سید اسماعیل حسینی(مستقل) و سید آیت اله رزمجو (اصلاح طلب) در این مناظره به مباحثی از جمله فعالیت های اقتصادی خود در حال و آینده و همچنین هزینه های انتخابات خود در این دوره با مناظره نشستند.

نامبردگان در خصوص راهبردهای کلی سیاست های داخلی و خارجی و هم چنین در خصوص برجام ، پذیرش و یا عدم پذیرش FATF  و پیامدهای آن نیز مباحثی را مطرح نمودند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir