ساعات حرکت خط واحد
1394/11/4 یکشنبه

مسیر
زمان
شماره خط
از میدان نمازی تا دانشگاه
از 6 صبح الی 18 عصر
151
از باسکول نادر تا میدان اول گلستان
از 6 صبح الی 18 عصر
150
از پایانه قصر دشت تا ابتدای جاده دانشگاه
از 6 صبح الی 18 عصر
60و62
بيشتر