امور شهریه دانشجویی
1394/11/13 سه‌شنبه
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
احمد فیجانی و آقای  حسن شفیعی
مسئول  امور شهریه دانشجویی  و وام دانشجویی
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :       36222255
داخلی :163
ساختمان فجر طبقه همکف
اتاق 104
بيشتر