مسئول مالی
1394/11/18 یکشنبه
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
سرکار خانم گلنار منفرد
مسئول مالی
تلفن مستقیم : 36222279
تلفنخانه :      36222255
داخلی :123
ساختمان فجر طبقه اول
اتاق 213

توجه : دانشجوی گرامی جهت تماس با مشکلات مالی و وام دانشجویی یا شهریه باید به قسمت آموزش -> شهریه دانشجویی مراجعه نمایید .
بيشتر