کارشناس مالی
1394/11/18 یکشنبه
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
خانم دریابار
کارشناس مالی کارکنان و هیات علمی
تلفن مستقیم :
تلفنخانه :       36222255
داخلی : 125
ساختمان فجر طبقه اول
اتاق 213
خانم عفیفه شاهزاده

 
کارشناس مالی ساختمان فجر طبقه اول
تاق 213

توجه : دانشجوی گرامی جهت تماس با مشکلات مالی و وام دانشجویی یا شهریه باید به قسمت آموزش -> شهریه دانشجویی مراجعه نمایید .
بيشتر