امین اموال
1394/11/18 یکشنبه
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
آقای ملک حسین مسرور دهنوی
امین اموال مرکز شیراز
تلفن مستقیم : 36222287
تلفنخانه :       36222255
داخلی : 122
ساختمان فجر طبقه اول
اتاق 212
بيشتر