مسئول نهاد رهبری
1394/12/4 سه‌شنبه
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
مکان
حاج آقا ثابت
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
تلفن مستقیم :6313500 3
تلفنخانه :      36222255
داخلی :  
ساختمان غدیرطبقه همکف
بيشتر