1395/6/10 چهارشنبه علوم انسانی
دانشکده علوم انسانی
علوم تربیتی
دکترسعید مظلومیان
دکترفتانه یزدانی
زبان انگلیسی
دکترشهرام دوکوهکی
دکتربهزاد مریدی
دکترمژگان آبشاوی
زبان وادبیات فارسی
دکترسید مهدی خیر اندیش
دکترلیلا امینی لاری
روانشناسی
دکترعلیرضا فیلی
دکترفریبا تابع بردبار
مدیریت دولتی
دکترمحسن جاجرمی زاده
دکترسید محمد حسین کمانی
دکترعلیرضا موغلی
دکترمهرداد احمدی
جهت دانلود برنامه هفتگی (حضور و فعالیت های علمی) اینجا کلیک کنید.
الهیات
دکترمحسن مکارم شیرازی
علوم اجتماعی
دکترسعید کیا کجوری
کتابداری
دکترملیحه نیک کار
جهت دانلود برنامه هفتگی (حضور و فعالیت های علمی) اینجا کلیک کنید.
دکترمحبوبه حسن شاهی
ادبیات عرب
دکترعیسی زارعی دردیانی
جهت دانلود برنامه هفتگی (حضور و فعالیت های علمی) اینجا کلیک کنید.
بيشتر