1395/6/15 دوشنبه
فیزیک
دکترقاسم فروزانی
دکترعبدالرسول قرائتی
جهت دانلود برنامه هفتگی حضور و فعالیت های علمی اینجا کلیک کنید.
شیمی
دکترسید احمد رضوی زاده
دکترجلیل اوجی
دکترمحمدرضا باعزت
دکترحسین توللی
دکترسارا فخرایی
امار
دکترنرگس عباسی
زمین شناسی
دکترمهناز پروانه نژاد شیرازی
کشاورزی
دکترحسام الدین رمضانی
دکترشراراه نجفیان
جهت دانلود برنامه هفتگی حضور و فعالیت های علمی اینجا کلیک کنید.
ریاضی
دکترفریبا ارشاد
دکترمحبوبه حسین یزدی
جهت دانلود برنامه هفتگی حضور و فعالیت های علمی اینجا کلیک کنید.
دکتر بهمن یوسفی
دکتر جهانگیر چشم اور
منابع طبیعی و محیط زیست
دکتر الهام اسراری
بيشتر